ตรวจสอบผลการเรียนสะสม


ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ใช้เว็บบราวเซอร์ Firefox เท่านั้น ดาวน์โหลดที่นี่
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน School Mis สพฐ.
สอบถามโทร.0821289851 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รร.บ้านเมืองแก  admin นายประสิทธิ์  อุดหนุน