ตารางเวรยาม

  
กลางวัน
วันที่เวร
กลางคืน
วันที่เวร
นางชิดกมล  ชมพันธ์
 1,7,13,19,25,31
นายวิจิตร  คงทรัพย์
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31
นางสาคร  คงทรัพย์
  2,8,14,20,26
นายนิคม  บุญล้อม
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29
นางสุภิญญา  บุญมะยา
  3,9,15,21,27
นายศุภฤกษ์  ทองหล่อ
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30
นางสาวจีรวรรณ จันทร์กาบ
  4,10,16,22,28
นายเที่ยง  เงาทอง 1-30
นางสาวสุนิสา  สุมมาตย์
  5,11,17,23,29
   
นางสาววรรณวิภา  แข่งขัน   6,12,18,24,30    
นายเที่ยง  เงาทอง 1-30  
 
ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่งย้อนหลังแต่ละเดือน

ระบบที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น


สถิติการเข้าชม

วันนี้ 48
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 106
สัปดาห์ที่แล้ว 1,002
เดือนนี้ 2,679
เดือนที่แล้ว 3,015
ปีนี้ 26,128
ทั้งหมด 99,383