ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ทั่วไป 15 มี.ค. 62
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ทั่วไป 15 มี.ค. 62
กิจกรรมปฐมวัย ทั่วไป 18 ธ.ค. 61
ประเพณีแซนโฎนตา ทั่วไป 8 ต.ค. 61
งานแสดงมุฑิตาจิต ของข้าราชการครูในหน่วยงาน ทั่วไป 13 ก.ย. 61
เกียรติบัตรผู้บริหาร(เพิ่มเติม แก้ไข) ทั่วไป 6 ก.ย. 61
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน1/2561 ทั่วไป 27 ส.ค. 61
พัฒนาบริบทโรงเรียน ทั่วไป 26 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่2561 ทั่วไป 10 ส.ค. 61
รถบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั่วไป 27 มิ.ย. 61
ทดสอบประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 61
กีฬาสีสัมพันธ์2561 ทั่วไป 24 มิ.ย. 61
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน ทั่วไป 19 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา1/2561 ทั่วไป 17 พ.ค. 61
หลักสูตรปฐมวัย2560 สำหรับ ศพด.เมืองแก ทั่วไป 3 เม.ย. 61
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน2561 ทั่วไป 31 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง2560 ทั่วไป 28 มี.ค. 61
ตรวจสอบข้อมูลก่อนสำเร็จการศึกษา ทั่วไป 22 มี.ค. 61
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุุคคล ปพ.6 ป.3/2560 ทั่วไป 21 มี.ค. 61
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุุคคล ปพ.6 ป.1/2560 ทั่วไป 20 มี.ค. 61
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุุคคล ปพ.6 ป.2/2560 ทั่วไป 20 มี.ค. 61
งบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารโรงเรียน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 ทั่วไป 18 มี.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนมีนาคม2561 ทั่วไป 27 ก.พ. 61
สำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 23 ก.พ. 61
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2561 ทั่วไป 30 ม.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2561 ทั่วไป 26 ธ.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี2560 ทั่วไป 15 ธ.ค. 60
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เสีย ทั่วไป 12 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 ทั่วไป 5 ธ.ค. 60
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม2560 ทั่วไป 30 พ.ย 60
ผลการประเมินการอ่านเขียนครั้งที่3/2560 ทั่วไป 23 พ.ย 60
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3/ 2560 ทั่วไป 23 พ.ย 60
รายงานความคืบหน้าผลการคัดกรองนักเรียนยากจน2/2560 ทั่วไป 21 พ.ย 60
ขยายเวลาการคัดกรองนักเรียนยากจน2/2560 ทั่วไป 21 พ.ย 60
การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านแอพลิเคชั่น ทั่วไป 20 พ.ย 60