ดาวน์โหลด

1.กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
-คำสั่งประเมินการอ่านเขียนครั้งที่3/2560 ดาวน์โหลด 0.04 MB 94 23 พ.ย 60
-ตารางเรียนรวม2/2560 ดาวน์โหลด 0.03 MB 78 21 พ.ย 60
1.1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     ครั้ง วันที่
-ทะเบียนรายชื่อนักเรียน1/2561 ดาวน์โหลด 0.52 MB 257 27 ส.ค. 61
-คู่มือClassstart ดาวน์โหลด 8.48 MB 47 26 ธ.ค. 60
-คู่มือClassstart.pdf ดาวน์โหลด 8.36 MB 61 25 ธ.ค. 60
-ทะเบียนรายชื่อนักเรียน2/2560 ดาวน์โหลด 0.19 MB 240 21 พ.ย 60
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
2.2 แบบฟอร์ม SAR 4 มาตรฐาน ดาวน์โหลด 0.17 MB 175 8 เม.ย. 61
2.1 หนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.11 MB 110 22 ก.พ. 61
3.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
4.กลุ่มบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
เพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง(แก้ไข) ดาวน์โหลด 9.00 MB 39 6 ก.ย. 61
แผ่นพับ ดาวน์โหลด 5.77 MB 85 3 ก.ย. 61
เพลงHello คาราโอเกะ ดาวน์โหลด 8.50 MB 49 3 ก.ย. 61
เพลงใกล้รุ่งคาราโอเกะ ดาวน์โหลด 5.91 MB 46 3 ก.ย. 61
รายชื่ออบรมลูกเสือครท.3 ดาวน์โหลด 0.02 MB 243 19 มิ.ย. 61
หนังสือแจ้งอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครท.3 ดาวน์โหลด 0.01 MB 8,993 14 มิ.ย. 61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน.jpg ดาวน์โหลด 0.24 MB 74 13 มิ.ย. 61
แบบส่งรายชื่อนักเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 434 27 พ.ค. 61
คู่มือโปรแกรมอ่านบัตร ดาวน์โหลด 0.85 MB 66 22 พ.ค. 61
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรCDG ดาวน์โหลด 2.46 MB 64 22 พ.ค. 61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน.png ดาวน์โหลด 0.61 MB 108 21 พ.ค. 61
4.1งานธุรการ     ครั้ง วันที่
4.2งานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
-รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ2560 ดาวน์โหลด 0.03 MB 279 25 พ.ย 60
4.3 งานธนาคารโรงเรียน     ครั้ง วันที่
-ปกโครงงาน.ppt ดาวน์โหลด 0.89 MB 153 11 ก.ค. 61
-ปกโครงงาน.pdf ดาวน์โหลด 0.29 MB 52 11 ก.ค. 61
-แผ่นพับธนาคาร ดาวน์โหลด 0.39 MB 50 11 ก.ค. 61
-โปรแกรมบันทึกยอดเงินฝากรายคน(รวม) ดาวน์โหลด 0.59 MB 66 29 ธ.ค. 60
-โปรแกรมบันทึกยอดเงินฝากรายคนม.ค.61 ดาวน์โหลด 0.24 MB 58 29 ธ.ค. 60
คำสั่ง     ครั้ง วันที่
-คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2561 ดาวน์โหลด 0.66 MB 50 8 ม.ค. 61
-คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม2560 ดาวน์โหลด 0.04 MB 152 30 พ.ย 60