ดาวน์โหลด

1.กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
-คำสั่งประเมินการอ่านเขียนครั้งที่3/2560 ดาวน์โหลด 0.04 MB 149 23 พ.ย 60
-ตารางเรียนรวม2/2560 ดาวน์โหลด 0.03 MB 135 21 พ.ย 60
1.1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     ครั้ง วันที่
-ทะเบียนรายชื่อนักเรียน1/2561 ดาวน์โหลด 0.52 MB 349 27 ส.ค. 61
-คู่มือClassstart ดาวน์โหลด 8.48 MB 88 26 ธ.ค. 60
-คู่มือClassstart.pdf ดาวน์โหลด 8.36 MB 101 25 ธ.ค. 60
-ทะเบียนรายชื่อนักเรียน2/2560 ดาวน์โหลด 0.19 MB 294 21 พ.ย 60
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
2.2 แบบฟอร์ม SAR 4 มาตรฐาน ดาวน์โหลด 0.17 MB 233 8 เม.ย. 61
2.1 หนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.11 MB 166 22 ก.พ. 61
3.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
4.กลุ่มบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
เพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง(แก้ไข) ดาวน์โหลด 9.00 MB 95 6 ก.ย. 61
แผ่นพับ ดาวน์โหลด 5.77 MB 143 3 ก.ย. 61
เพลงHello คาราโอเกะ ดาวน์โหลด 8.50 MB 105 3 ก.ย. 61
เพลงใกล้รุ่งคาราโอเกะ ดาวน์โหลด 5.91 MB 97 3 ก.ย. 61
รายชื่ออบรมลูกเสือครท.3 ดาวน์โหลด 0.02 MB 346 19 มิ.ย. 61
หนังสือแจ้งอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครท.3 ดาวน์โหลด 0.01 MB 10,222 14 มิ.ย. 61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน.jpg ดาวน์โหลด 0.24 MB 116 13 มิ.ย. 61
แบบส่งรายชื่อนักเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 488 27 พ.ค. 61
คู่มือโปรแกรมอ่านบัตร ดาวน์โหลด 0.85 MB 146 22 พ.ค. 61
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรCDG ดาวน์โหลด 2.46 MB 113 22 พ.ค. 61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน.png ดาวน์โหลด 0.61 MB 149 21 พ.ค. 61
4.1งานธุรการ     ครั้ง วันที่
4.2งานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
-รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ2560 ดาวน์โหลด 0.03 MB 352 25 พ.ย 60
4.3 งานธนาคารโรงเรียน     ครั้ง วันที่
-ปกโครงงาน.ppt ดาวน์โหลด 0.89 MB 236 11 ก.ค. 61
-ปกโครงงาน.pdf ดาวน์โหลด 0.29 MB 91 11 ก.ค. 61
-แผ่นพับธนาคาร ดาวน์โหลด 0.39 MB 89 11 ก.ค. 61
-โปรแกรมบันทึกยอดเงินฝากรายคน(รวม) ดาวน์โหลด 0.59 MB 115 29 ธ.ค. 60
-โปรแกรมบันทึกยอดเงินฝากรายคนม.ค.61 ดาวน์โหลด 0.24 MB 101 29 ธ.ค. 60
คำสั่ง     ครั้ง วันที่
-คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2561 ดาวน์โหลด 0.66 MB 91 8 ม.ค. 61
-คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม2560 ดาวน์โหลด 0.04 MB 251 30 พ.ย 60