งานเกษียณอายุราชการ

งานแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายประสพ แสนสุข โรงเรียนบ้านเมืองแก