กิจกรรมวันแม่2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านเมืองแก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561