พัฒนาบริบทโรงเรียน

26/08/2561 / รร.บ้านเมืองแก ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ชุมชนเขตบริการทั้ง5หมู่บ้าน ที่ได้ร่วมช่วยกันพัฒนาปรับปรุงบริบท ของโรงเรียน