ประเพณีแซนโฎนตา

8 ตุลาคม 2561 รร.บ้านเมืองแก นำโดย ผอ.สมหมาย  สาแก้ว พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ณ โรงเรียนบ้านเมืองแก