กิจกรรมแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561